Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás důležité. Zásadou společnosti EuroLike.cz je respektovat vaše soukromí a dodržovat veškeré příslušné zákony a předpisy týkající se jakýchkoli osobních údajů, které o vás můžeme shromažďovat, a to i na našich webových stránkách, https://eurolike.cz a dalších webech, které vlastníme a provozujeme.

Tato zásada je účinná od 11. dubna 2021 a byla naposledy aktualizována 11. dubna 2021.

Informace, které shromažďujeme

Informace, které shromažďujeme, zahrnují jak informace, které nám vědomě a aktivně poskytujete při používání nebo účasti v některé z našich služeb a propagačních akcí, tak veškeré informace automaticky zasílané vašimi zařízeními v průběhu přístupu k našim produktům a službám.

Protokolování dat

Když navštívíte náš web, mohou naše servery automaticky zaznamenávat standardní údaje poskytované vaším webovým prohlížečem. Může zahrnovat adresu internetového protokolu (IP) vašeho zařízení, typ a verzi vašeho prohlížeče, stránky, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na každé stránce, další podrobnosti o vaší návštěvě a technické podrobnosti, které se vyskytují v ve spojení s případnými chybami, se kterými se můžete setkat.

Uvědomte si, že i když tyto informace nemusí být osobně identifikovatelné samy o sobě, je možné je kombinovat s jinými údaji k osobní identifikaci jednotlivých osob.

Osobní informace

Můžeme požádat o osobní údaje, které mohou zahrnovat jednu nebo více z následujících možností:

 • Jméno
 • E-mail

Oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme, pouze pokud k tomu máme oprávněný důvod. V takovém případě shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou přiměřeně nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat naše služby.

Shromažďování a používání informací

Můžeme od vás shromažďovat osobní údaje, když na našem webu provedete některý z následujících úkonů:

 • Přihlaste se k odběru novinek od nás prostřednictvím e-mailu nebo kanálů sociálních médií
 • K přístupu k našemu obsahu použijte mobilní zařízení nebo webový prohlížeč
 • Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, sociálních médií nebo jiných podobných technologií
 • Když nás zmíníte na sociálních sítích

Můžeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat informace pro následující účely a osobní údaje nebudou dále zpracovávány způsobem, který je neslučitelný s těmito účely:

 • abychom vám mohli přizpůsobit nebo přizpůsobit vaše zkušenosti s naší webovou stránkou
 • kontaktovat a komunikovat s vámi
 • pro analytiku, průzkum trhu a rozvoj podnikání, včetně provozu a vylepšení našeho webu, přidružených aplikací a přidružených platforem sociálních médií

Uvědomte si, že můžeme kombinovat informace, které o vás shromažďujeme, s obecnými informacemi nebo výzkumnými údaji, které získáváme z jiných důvěryhodných zdrojů.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Když shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, a zatímco tyto informace uchováváme, budeme je chránit komerčně přijatelnými prostředky, abychom zabránili ztrátě a krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.

I když se budeme snažit chránit osobní údaje, které nám poskytnete, doporučujeme, aby žádný způsob elektronického přenosu nebo ukládání nebyl stoprocentně bezpečný a nikdo nemůže zaručit absolutní zabezpečení dat. Budeme dodržovat zákony, které se na nás vztahují, pokud jde o jakékoliv porušení ochrany údajů.

Jste zodpovědní za výběr jakéhokoliv hesla a jeho celkovou sílu zabezpečení, zajišťující bezpečnost vašich vlastních informací v mezích našich služeb.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je potřeba. Toto časové období může záviset na tom, k čemu používáme vaše informace, v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje již nejsou požadovány, odstraníme je nebo anonymizujeme odstraněním všech údajů, které vás identifikují.

Je-li to však nutné, můžeme vaše osobní údaje uchovat pro účely dodržování zákonných, účetních nebo oznamovacích povinností nebo pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Soukromí dětí

Nezaměřujeme žádné z našich produktů nebo služeb přímo na děti do 13 let a vědomě neshromažďujeme osobní údaje o dětech do 13 let.

Zveřejnění osobních údajů třetím stranám

Můžeme zveřejnit osobní údaje:

 • mateřský podnik, dceřiná společnost nebo pobočka naší společnosti
 • poskytovatelé služeb třetích stran za účelem umožnění jim poskytovat jejich služby, například poskytovatelé služeb IT, poskytovatelé úložišť dat, poskytovatelé hostingu a serverů, inzerenti nebo analytické platformy
 • naši zaměstnanci, dodavatelé a / nebo související subjekty
 • naši stávající nebo potenciální agenti nebo obchodní partneři
 • sponzoři nebo promotéři jakékoli soutěže, loterie nebo propagace, kterou provozujeme
 • soudy, tribunály, regulační orgány a donucovací orgány, jak to vyžaduje zákon, v souvislosti s jakýmkoli skutečným nebo budoucím soudním řízením nebo za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv
 • třetí strany, včetně zástupců nebo subdodavatelů, kteří nám pomáhají při poskytování informací, produktů, služeb nebo přímého marketingu třetím stranám při shromažďování a zpracovávání údajů

Mezinárodní převody osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme, jsou ukládány a / nebo zpracovávány tam, kde my nebo naši partneři, přidružené společnosti a poskytovatelé třetích stran udržují zařízení. Uvědomte si, že umístění, do kterého ukládáme, zpracováváme nebo přenášíme vaše osobní údaje, nemusí mít stejné zákony na ochranu údajů jako země, ve které jste původně poskytli informace. Pokud předáme vaše osobní údaje třetím stranám v jiných zemích: (i) provedeme tyto převody v souladu s požadavky platných zákonů; a (ii) budeme chránit přenesené osobní údaje v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše práva a kontrola vašich osobních údajů

Vždy si vyhrazujete právo zadržet nám osobní údaje, s vědomím, že může být ovlivněna vaše zkušenost s naší webovou stránkou. Nebudeme vás diskriminovat za uplatnění jakéhokoli z vašich práv na vaše osobní údaje. Pokud nám poskytnete osobní údaje, rozumíte tomu, že je budeme shromažďovat, uchovávat, používat a zveřejňovat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Vyhrazujete si právo požadovat podrobnosti veškerých osobních údajů, které o vás máme.

Pokud o vás obdržíme osobní údaje od třetí strany, budeme je chránit, jak je uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud jste třetí stranou poskytující osobní údaje o někom jiném, prohlašujete a zaručujete, že máte souhlas takové osoby s poskytnutím osobních údajů nám.

Pokud jste již dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, můžete to kdykoli změnit. Poskytneme vám možnost odhlásit se z naší e-mailové databáze nebo se odhlásit z komunikace. Uvědomte si, že od vás možná budeme muset požadovat konkrétní informace, které nám pomohou potvrdit vaši totožnost.

Pokud se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nepřesné, neaktuální, neúplné, irelevantní nebo zavádějící, kontaktujte nás pomocí podrobností uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Podnikneme přiměřené kroky k opravě veškerých informací, které budou shledány nepřesnými, neúplnými, zavádějícími nebo zastaralými.

Pokud si myslíte, že jsme porušili příslušný zákon o ochraně osobních údajů a chcete podat stížnost, kontaktujte nás pomocí níže uvedených podrobností a poskytněte nám veškeré podrobnosti o údajném porušení. Vaši stížnost neprodleně prošetříme a písemně vám odpovíme a uvedeme výsledek našeho šetření a kroky, které podnikneme k vyřízení vaší stížnosti. Máte také právo obrátit se v souvislosti s vaší stížností na regulační orgán nebo orgán pro ochranu údajů.

Používání cookies

„Cookies“ používáme ke shromažďování informací o vás a vaší aktivitě na našem webu. Cookie je malý kousek dat, který náš web ukládá do vašeho počítače a k němuž přistupuje pokaždé, když ho navštívíte, abychom porozuměli tomu, jak používáte náš web. To nám pomáhá poskytovat vám obsah na základě preferencí, které jste zadali.

Limity naší politiky

Naše webové stránky mohou odkazovat na externí stránky, které nejsou provozovány námi. Uvědomte si, že nemáme žádnou kontrolu nad obsahem a zásadami těchto stránek a nemůžeme přijmout odpovědnost za jejich příslušné postupy ochrany osobních údajů.

Změny těchto zásad

Podle našeho uvážení můžeme změnit naše zásady ochrany osobních údajů tak, aby odrážely aktualizace našich obchodních procesů, aktuální přijatelné postupy nebo legislativní nebo regulační změny. Pokud se rozhodneme změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, změny zde zveřejníme na stejném odkazu, kterým tyto zásady ochrany osobních údajů zpřístupňujete.

Pokud to vyžaduje zákon, získáme vaše svolení nebo vám dáme příležitost přihlásit se nebo případně odhlásit jakékoli nové použití vašich osobních údajů.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se vašeho soukromí nás můžete kontaktovat pomocí následujících údajů:

Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
753 11 Hranice, Zborovská 293
IČ: 70259909
Tel: +420 737 410 326