Vznik Evropské unie

Publikováno V rubrikách EU články
Jak vznikla Evropská unie

1. listopadu 1993 (Maastricht, Nizozemsko) si připomínáme vznik Evropské unie. Jaký má ale původ tahle významná organizace a kde leží samotné počátky EU?

Odpovědi najdete v našem stručném historickém článku.

Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO)

Po druhé světové válce se evropské státy snažily najít cestu ke společnému soužití a míru. Z tohoto úsilí vzniklo roku 1952 na základě Pařížské smlouvy tzv. Evropské společenství uhlí a oceli. Na založení se podílely státy Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Francie a Itálie.  

Evropská společenství (ES)

V roce 1957 díky Římské smlouvě došlo k vytvoření dalších dvou velmi podobných organizací – Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii. Tyto tři vzniklé subjekty se o deset let později spojily do jednoho, který nesl název Evropská společenství (ES). V 60. Letech se hospodářství daří, země neuplatňují ve vzájemných obchodech cla.  

V 70. Letech se Evropská společenství rozrůstají. Mezi členské státy se nově zařadily Velká Británie, Dánsko a Irsko. Zvýšil se vliv Evropského parlamentu, jehož poslance mohli občané poprvé volit přímo.  

80. Léta byla revolučním obdobím. Po celé Evropě proběhly zásadní převraty, které svrhly totalitní vlády. Do ES nově vstupuje také Řecko, Španělsko a Portugalsko. V roce 86 byl také podepsán Jednotný evropský akt, na jehož základě vzniká jednotný trh v rámci ES.

Evropská unie (EU)

V roce 1993 je dobudován jednotný trh založený na volném pohybu osob, zboží, služeb a peněz. V samém roce je podepsána Smlouva o Evropské unii (Maastrichtská smlouva), čímž se mění název z Evropská společenství na Evropská unie. Kromě toho Evropská unie otevírá své hranice, roku 1999 na základě Smlouvy amsterodamské vytvořen Schengenský prostor. Ten umožňuje cestování přes hranice v podstatě bez kontrol.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *