Soudní dvůr Evropské unie

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Soudní dvůr Evropské unie
Soudní dvůr Evropské unie

Přehled Soudního dvora EU

Funkce: zajistit, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy Unie
Členové:
• Soudní dvůr: 1 soudce za každý stát EU a 11 generálních advokátů
• Tribunál: 2 soudci z každého členského státu EU
Rok zřízení: 1952
Sídlo: Lucemburk (Lucembursko)
Internetové stránky: Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU zajišťuje, aby bylo evropské právo vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech členských zemích. Také má úlohu zajistit, aby byla práva v zemích EU dodržována a urovnává případné spory mezi členskými státy. Ve výjimečných případech také reaguje na žádosti jednotlivců nebo organizací, pokud se domnívají, že jim orgánem EU bylo zasaženo do práv. Byl zřízen roku 1952 a sídlí v Lucemburku.

Soudní dvůr vynáší rozsudky ve věcech, které mu byly předloženy. Existují různé typy:

Úkoly Soudního dvora EU

  1. Výklad práva Za řádné plnění právních předpisů EU odpovídají jednotlivé vnitrostátní soudy každého členské státu EU. Může se tedy stát, že ve státech dojde k různému výkladu jednoho právního předpisu. Soudní dvůr EU tudíž může podat přesné vysvětlení.  
  2. Vymáhání práva Soudní dvůr má pravomoci zakročit proti členskému státu, pokud se domnívá, že stát neplní povinnosti vyplývající z evropských právních předpisů. Pokud stát i po šetření stále nekoná správně, může být různými způsoby sankciován. 
  3. Zrušení právního předpisu EU Členské státy nebo některé evropské orgány mohou požádat soud o zrušení platnosti právního předpisu, pokud se domnívají, že je nějak v rozporu se smyslem Evropské unie nebo krátí občany na jejich lidských právech. 
  4. Ve zvláštních případech je možno, aby jednotlivec nebo organizace podali žalobu, pokud se cítí nějak poškozeni činností Unie.
Soudní dvůr EU

Složení

Soudní dvůr Evropské unie tvoří dva soudy – Soudní dvůr a Tribunál.

Soudní dvůr se zabývá výkladem práva, dále žalobami na neplatnost a některými odvoláními. 

Tribunál projednává konkrétní případy a žaloby poškozených jednotlivců, organizací nebo někdy členských států EU. Soudní dvůr tvoří 1 soudce za každý členský stát a 11 generálních advokátů. Tribunál je složen z 2 soudců za každý stát EU. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *