Rada Evropské unie

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Rada Evropské unie

Přehled Rady EU

Úloha: Tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU
Členové: Ministři vlád všech zemí EU podle oblasti politiky, která je projednávána
Předseda: Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země E
Datum zřízení: 1958 (jako Rada Evropského hospodářského společenství)
Sídlo: Brusel (Belgie)
Internetové stránkyRada EU

Nezaměňujte Radu EU s:

  • Evropskou radou – čtvrtletní vrcholná setkání vedoucích představitelů EU, na nichž se stanoví hlavní priority a směřování politiky EU.
  • Radou Evropy – nepatří vůbec k orgánům Unie.

Funkce

Hlavním úkolem Rady Evropské unie je tlumočit názory členských států, schvalovat právní předpisy a koordinovat politiky. Společně s Evropským parlamentem tvoří hlavní rozhodovací orgán EU. Vzniká roku 1958 ještě jako Rada Evropského hospodářského společenství. Sídlí v Bruselu.  

Rada EU společně s Evropským parlamentem projednávají, pozměňují a schvalují právní předpisy předložené Evropskou komisí. Rada koordinuje politiky jednotlivých členských zemí. Na základě pokynů Evropské rady formuje zahraniční a bezpečnostní politiku Unie. Uzavírá dohody mezi EU a dalšími státy nebo mezinárodními organizacemi. Spolu s Parlamentem pracuje na rozpočtu Evropské unie. 

Místnost Rady Evropské unie

Složení

Rada EU nezasedá vždy ve stejném složení. Existuje deset různých politických oblastí, kterými se zabývá. Každou oblast pak zastupují jednotlivý ministři členských zemí, ti jsou jménem své země zplnomocněni k závaznému jednání. Například pokud se projednávají Hospodářské a finanční věci, zasedání se účastní paní ministryně Schillerová a ostatní ministři financí zemí EU. Rada EU vlastně zajišťuje odborný náhled na danou problematiku. 

Ke schválení většiny rozhodnutí je potřeba souhlas nejméně 15 členských zemí, které mají dohromady alespoň 65 % obyvatel EU. Avšak některá citlivá témata, např. daně nebo zahraniční politika, vyžadují jednomyslné schválení. K zablokování rozhodnutí je potřeba alespoň 4 členských zemí s více jak 35 % obyvatel EU. 

dotazy obecného charakteru se můžete obrátit na službu informací pro veřejnost Rady EU.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *