Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr funguje jako externí auditor Evropské unie. Má za úkol kontrolovat správný výběr finančních prostředků, jejich využití a napomáhá k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU.

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka se stará o euro a měnovou a hospodářskou politiku. Snaží se udržovat stabilní ceny a podpořit tak hospodářský růst. Vzniká v roce 1998 a sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem v budově ECB Tower.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU zajišťuje, aby bylo evropské právo vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech členských zemích. Byl zřízen roku 1952 a sídlí v Lucemburku.

Evropská rada

Úlohou Evropské rady je vymezit obecný politický směr a priority EU. Evropská rada sdružuje vedoucí představitele EU.

Rada Evropské unie

Hlavním úkolem Rady Evropské unie je tlumočit názory členských států, schvalovat právní předpisy a koordinovat politiky. Společně s Evropským parlamentem tvoří hlavní rozhodovací orgán EU.

Evropský parlament

Evropský parlament je přímo volený orgán se zákonodárnou, rozpočtovou a dozorčí pravomocí. Založen byl roku 1952 jako Společné shromáždění ESUO, od 1962 již jako Evropský parlament.

Evropská komise

Přehled EK Úloha: Prosazuje obecné zájmy EU tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů, provádí politiky a plní rozpočet EU.Členové: kolegium komisařů, z každé členské země EU jedenPředseda: Ursula von der LeyenováDatum zřízení: 1958Sídlo: Brusel (Belgie)Internetová stránka: Evropská…