Evropský účetní dvůr (EÚD)

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Evropský účetní dvůr (EÚD)

Základní přehled

  • Sídlo: Lucemburk, Lucembursko
  • Založení: 18. října 1977
  • Hlavní funkce: kontrola řádného používání finančních prostředků EU
  • Předseda: volen na 3 roky
  • Funkční období: 6 let
  • Internetové stránky: Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr funguje jako externí auditor Evropské unie. Má za úkol kontrolovat správný výběr finančních prostředků, jejich využití a napomáhá k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU.

Důležité také je, že Dvůr je nezávislý, a proto sám vymezuje co bude kontrolovat, jakým způsobem kontrolu provede a kdy předloží výsledky kontroly. Byl založen roku 1977 a sídlí v Lucemburku.

Budova Evropského účetního dvora
Budova Evropského účetního dvora

Úkoly Evropského účetního dvora

Jeho úkolem je audit příjmů a výdajů Evropské unie – kontroluje, jak je s prostředky nakládáno. Prověřuje hospodaření s penězi evropskými institucemi nebo členskými zeměmi. 

Svá zjištění a doporučení podává ve formě auditních zpráv. Nahlašuje podezření z podvodů, korupce nebo jiné trestné činnosti Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).

Vydává odborná stanoviska ohledně hospodaření s penězi, podle kterých se pak řídí členské země EU. 

Složení EÚD

Evropský účetní dvůr má 27 členů, za každý členský stát jedna osoba. Jsou jmenováni Evropskou radou na období šest let. Českou republiku od roku 2016 zastupuje Jan Gregor. 

Zastupitel Evropského účetního dvora Jan Gregor
Zastupitel Evropského účetního dvora Jan Gregor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *