Evropský parlament

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Evropský parlament

Přehled Evropského parlamentu

Úloha: Přímo volený orgán s legislativní, rozpočtovou a dozorčí pravomocí
Členové: 705 poslanců Evropského parlamentu
Předseda: David-Maria Sassoli
Založen: V roce 1952 jako Společné shromáždění Evropského společenství uhlí a oceli, v roce 1962 již jako Evropský parlament. První přímé volby se konaly v roce 1979.
Sídlo: Štrasburk (Francie), Brusel (Belgie), Lucemburk (Lucembursko)
Oficiální internetová stránka: Evropský parlament

Evropský parlament je přímo volený orgán se zákonodárnou, rozpočtovou a dozorčí pravomocí. Založen byl roku 1952 jako Společné shromáždění ESUO, od 1962 již jako Evropský parlament. 

Evropský parlament sídlí ve Štrasburku, ale činnost probíhá i v Bruselu nebo Lucemburku. Plenární zasedání probíhá ve Štrasburku, v Bruselu se schází politické skupiny a v Lucemburku pracuje sekretariát.

Budova Louise Weiss Evropského parlamentu
Budova EP Louise Weiss ve Štrasburku

Funkce EP

Parlament zastává tři základní funkce:

Legislativní

  • Schvaluje právní předpisy, které předkládá Evropská komise.
  • Rozhoduje o otázkách mezinárodních dohod a o přistoupení nových států do EU.

Dozorčí

  • Vykonává kontrolu nad demokracií v členských státech.
  • Schvaluje složení Evropské komise a volí předsedu.
  • Vyjadřuje se k peticím občanů a zahajuje jejich šetření.
  • Jedná o měnové politice spolu s Evropskou centrální bankou.

Rozpočtová

  • Společně s Radou EU rozhoduje o rozdělení peněz rozpočtu Unie.
  • Schvaluje dlouhodobý rozpočet EU (tzv. víceletý finanční rámec)

Složení EP

Evropský parlament tvoří 705 poslanců (ČR 21 poslanců). Kromě toho EP čítá 20 výborů a 3 podvýbory, z nichž každý se zabývá určitou oblastí politiky (např. Průmysl, výzkum a energetika; Doprava a cestovní ruch). 

Rozdělení křesel jednotlivých zemí zhruba závisí na počtu obyvatel. Poslanci jsou rozděleni na základě politických frakcí, ne podle členských zemí. Je to vlastně hodně podobné jako u nás, kde je každý poslanec členem nějaké politické strany – i EP má své “strany”. 

Jedno volební období trvá pět let, poslední volby proběhly v roce 2019.

Budovy Evropského parlamentu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *