Evropská rada

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Evropská rada

Přehled Evropské rady

Setkávání: schází se minimálně čtyřikrát ročně
Složení: nejvyšší představitelé členských zemí, tj. hlavy států nebo ministerští předsedové, stálý předseda Evropské rady, předseda Evropské komise
Reprezentuje: členské státy
Hlavní funkce: hledání společných postojů a formulace strategií dalšího vývoje Unie
Předseda: stálý předseda s funkčním obdobím 2,5 roku a možností znovuzvolení dvakrát po sobě;
2009-2014 Herman van Rompuy
2014-2019 Donald Tusk
od 2019 Charles Michel

Evropská rada x Rada EU x Rada Evropy

Evropskou radu jakožto politický orgán Evropské unie nelze zaměňovat s Radou EU (Radou ministrů), která je legislativním a výkonným orgánem Evropské unie, ani s Radou Evropy, která je nezávislou mezinárodní organizací, odlišnou od Evropské unie.

Funkce

Úlohou Evropské rady je vymezit obecný politický směr a priority EU. Evropská rada sdružuje vedoucí představitele EU. Ti na její půdě vytvářejí společný politický program Unie. Evropská rada představuje nejvyšší úroveň politické spolupráce mezi zeměmi Evropy. Oficiálním orgánem EU se stala až v roce 2009 a sídlí v Bruselu v budově Europa. Avšak zasedání probíhají v Justus Lipsius, sídle Rady EU.

Jak již bylo řečeno, nejdůležitější úlohou Evropské rady je vymezit budoucí směřování EU a politické priority. Kromě toho se zabývá nejsložitějšími a nejcitlivějšími otázkami. Udává směr společné zahraniční a bezpečnostní politiky Unie. Nominuje a jmenuje kandidáty například do pozic v Evropské centrální bance nebo Evropské komisi.

Složení

Charles Michel - předseda Evropské Rady
Charles Michel, aktuální předseda Rady

Skládá se z hlav států nebo předsedů vlád všech členských zemí Evropské unie. Kromě toho se jednání vždy účastní předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. Předseda Rady je volen na 2,5 roku, aktuálně je jím Charles Michel. Ten společně s předsedou Evropské komise reprezentuje Unii v okolním světě.  

Evropská rada se schází většinou čtyřikrát ročně. Avšak je možné svolat zvláštní schůzi, pokud je potřeba řešit mimořádné události.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *