Evropská komise

Publikováno V rubrikách Orgány EU
Evropská komise

Přehled EK

Úloha: Prosazuje obecné zájmy EU tím, že navrhuje a vymáhá dodržování právních předpisů, provádí politiky a plní rozpočet EU.
Členové: kolegium komisařů, z každé členské země EU jeden
Předseda: Ursula von der Leyenová
Datum zřízení: 1958
Sídlo: Brusel (Belgie)
Internetová stránkaEvropská komise

Evropská komise je politicky nezávislý, výkonný orgán EU. Je tvořena tzv. Kolegiem komisařů. Komise byla zřízena roku 1958. Sídlí v Bruselu v budově Berlaymont.

Je jediným orgánem Unie, který odpovídá za předkládání návrhů nové evropské legislativy, a je odpovědná za provádění rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU. Dále řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky z rozpočtu Evropské unie. Komise je odpovědná za zajištění řádného uplatňování evropských práv. Reprezentuje Unii v zahraničí a vyjednává mezinárodní dohody.

Budova Evropské komise Berlaymont
Budova Evropské komise Berlaymont sídlící v Bruselu

Úkoly Evropské komise

Předkládá návrhy nových právních předpisů

Komise je jediným orgánem EU, který předkládá návrhy právních předpisů k přijetí Evropskému parlamentu a Radě s cílem:

  • chránit zájmy EU a jejích občanů v otázkách, jež nelze účinně řešit na vnitrostátní úrovni
  • zjišťovat v rámci přípravy předpisů přesné informace v odborných otázkách prostřednictvím konzultací s odborníky a veřejností.

Řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky z rozpočtu EU

  • Stanoví prioritní výdaje EU ve spolupráci s Radou a Evropským parlamentem.
  • Vypracovává roční rozpočet, který je schvalován Evropským parlamentem a Radou.
  • Dohlíží na to, jak je s finančními prostředky nakládáno, a to za spolupráce Účetního dvora.

Prosazuje právo EU

  • Komise je spolu se Soudním dvorem odpovědná za zajištění řádného uplatňování práva EU ve všech členských státech.

Reprezentuje Evropskou unii v zahraničí

  • Vystupuje jménem všech členských států EU v mezinárodních organizacích, zejména v oblasti obchodní politiky a humanitární pomoci.
  • Vyjednává pro EU mezinárodní dohody.

Složení EK

Politické složení zastává tým 27 komisařů, každý zastupuje jeden členský stát. Naší komisařkou je Věra Jourová. Všichni komisaři zastávají určitou oblast působnosti, podobně jako u nás ministři. Hlavou Evropské komise je předseda, který je navrhován členskými státy EU a musí získat většinovou podporu Evropského parlamentu. Aktuálně je předsedkyní EK Ursula von der Leyenová.

Věra Jourová
Věra Jourová – komisařka ČR
Ursula von der Leyenová
Ursula von der Leyenová – předsedkyně EK

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *