Česká republika a euro

Členství České republiky v Unii znamená závazek přijmout jednotnou měnu euro, jakmile budou splněna tzv. “maastrichtská kritéria”. Zde se hodnotí například cenová stabilita, úrokové sazby nebo kurzová stabilita. Takže otázka nezní, zda by Česko mělo…

6 mýtů o Evropské unii

„Brusel zakázal klasické žárovky!”  Unie skutečně nařídila postupné stažení klasických žárovek z obchodních regálů. Avšak toto rozhodnutí vzniklo na základě dohody členských států. Prvotní návrh dokonce přišel ze strany členů, již v roce 2007 byla EU…

Evropský rok železnice 2021

Evropský rok železnice 2021

Letošní rok 2021 je pro Evropu rokem železnice! Tento speciální projekt „Evropský rok” se snaží zvýšit povědomí o důležitých tématech.

Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr funguje jako externí auditor Evropské unie. Má za úkol kontrolovat správný výběr finančních prostředků, jejich využití a napomáhá k lepšímu hospodaření s těmito prostředky na úrovni EU.

Evropská centrální banka (ECB)

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka se stará o euro a měnovou a hospodářskou politiku. Snaží se udržovat stabilní ceny a podpořit tak hospodářský růst. Vzniká v roce 1998 a sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem v budově ECB Tower.

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr Evropské unie

Soudní dvůr EU zajišťuje, aby bylo evropské právo vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech členských zemích. Byl zřízen roku 1952 a sídlí v Lucemburku.

Evropská rada

Úlohou Evropské rady je vymezit obecný politický směr a priority EU. Evropská rada sdružuje vedoucí představitele EU.

Mezinárodní den svobody tisku

Mezinárodní den a svátek svobody tisku

větový den svobody tisku má připomenout, že média by měla být celosvětově svobodná a nezávislá. Upozorňuje také na důležitost nezkreslených informací v dnešním světě.

Svátek práce (1. května)

Svátek práce 1. května

Mezinárodní Svátej práce, který je ve většině zemí označován také jako Den práce — anglicky International Workers‘ Day nebo Labour Day — se spojuje s oslavou všech pracujících. Svátek je podporován mezinárodním dělnickým hnutím a koná se každý rok na První máj (1. května).